جدیدترین مطالب فعالان محیط زیست

احتمالاً ماهی ها خیلی بهتر از چیزی که فعالان محیط زیست تصور می کنند، گرمایش زمین را پیش بینی می کنند. محققان دانشگاه شرق آنجلیا و دانشگاه دالهویس دریافته اند، اسکیت زمستانی – نوعی پرتو ماهی شبیه کوسه – می تواند خیلی بیش از چیزی که پیش بینی می شد، خود را با شرایط تغییرات…