جدیدترین مطالب فعالیت های آتشفشانی

دانشمندان پس از تجزیه و تحلیل یک شهاب سنگ، موفق به کشف شواهدی از فعالیت های آتشفشانی مریخ شدند. گفته می شود، فعالیت های آتشفشانی سیاره سرخ قدمتی حداقل دو میلیارد سال دارد. حال با توجه به یافته های جدید، می توان به این نتیجه رسید که، قدیمی ترین فعالیت های آتشفشانی منظومه شمسی ممکن…