جدیدترین مطالب فلاتهٔ سیرت بزرگ

محققان دانشگاه براون دقیق ترین نقشه تاریخچه زمین شناسی یکی از محل های فرود مریخ نورد ناسا  را منتشر کردند. این ناحیه که فلاته سیرت بزرگ نام دارد، یکی از سه کاندیدایی است که ناسا برای فرود مریخ نورد آینده خود در سال 2020 اعلام کرده است. این ناحیه احتمالا در گذشته دارای کلونی از…

ماموریت آینده مریخ نورد ناسا که قرار است در ژوئیه 2020 آغاز شود، تاکنون به خوبی مراحل مونتاژ و تست های اولیه را طی کرده است. پیش از این به خوبی از اهداف و ابزارهای مورد استفاده در ماموریت مریخ نورد 2020 می دانستیم؛ اما تاکنون خبر دقیقی از سایت های فرود این ماموریت توسط…