جدیدترین مطالب فن آوری

دستکش رباتیکی جدید برای افراد نابینا این امکان را فراهم می کند تا قادر به دیدن اجسام شوند. این دستکش می تواند محیط اطراف را شناسایی کند. کسانی که با مشکل بینایی مواجه هستند، از این پس می توانند با دست خود اجسام را ببینند. افراد نابینا که برای جهت یابی به دیگران و یا…

فن آوری های جدید  می توانند کسب و کار را ساده تر و پیوسته تر کنند. در اینجا می خواهیم به معرفی چند گجت بپردازیم که بدون در نظر گرفتن زمینه کاری ما در چگونگی پیش برد کار تاثیر خواهند داشت. . واقعیت مجازی به زودی شرایطی پیش می اید که می بینیم سیستم های…