جدیدترین مطالب فیلترشکن

استفاده از تلگرام جرم بوده و مشمول پیگرد قانونی خواهد بود. این موضوع را دادستان اصفهان مطرح کرد و اعلام نمود که استفاده از فیلترشکن برای تلگرام عنوان جزایی داشته و قابل پیگیری است.

امروز دستور فیلترینگ تلگرام صادر شد. مسدودسازی تلگرام، بی‌گمان بسیاری از کاربران را به سمت دانلود فیلتر شکن های مختلفی سوق خواهد داد. از این پس احتمالا این جمله را زیاد خواهید دید، دانلود فیلترشکن برای تلگرام ؛ اما این جمله می‌تواند خطراتی هم در بر داشته باشد!