در این جستار به انیمه بلندمدت و محبوب بلیچ خواهیم پرداخت. در این جستار داستان، شخصیت ها و هرآنچه باید درباره انیمه بلیچ (Bleach 2021) بدانید را گردآوری کردیم.