جدیدترین مطالب فیلم کوتاه

چیزی که با واقعیت مجازی (VR) همراه باشد، برای درک آن واقعا لازم است آن را امتحان کرد. و از آنجایی که نمایشگر روی سر نصب شده هنوز مانند تلفن، به عنوان ابزار ضروری در نظر گرفته نمی شود، چیزی شبیه به یک تور جشنواره فیلم VR این امکان را خواهد داد که مردم بیشتر این فن آوری…