هفته گذشته استارت‌آپ‌های فین تک دور هم جمع شدند تا در رویداد فین‌تاک از تجربه‌های خود بگویند. بخشی از این برنامه به آشنایی و شبکه سازی میان شرکت کنندگان اختصاص یافت و در قسمت دیگر سینا قاضی دزفولی از وب‌سرویس بانکی داتین صحبت کرد. او فینتک را صنعتی به وجود آمده از پیوند دو صنعت…