جدیدترین مطالب قطار های فوق سریع

هرچند سیستم ریلی اجازه پرواز بر روی اقیانوس‌ها را به قطار نمی‌دهد، اما این بدین معنی نخواهد بود که این وسیله نقلیه یک وسیله کند است. در ادامه به معرفی سریع ترین قطارهای جهان در سال 2018 خواهیم پرداخت.

مسافرت هوایی از لوس آنجلس به لاس وگاس احتمالا یک ساعت وقت می برد. اما مسافرتهای هوایی همیشه با نگرانی ها و دردسرهای خاص خودش نیز همراه بوده است. بنابراین پیشنهادهای متعددی درباره ارتباط بین این دو شهر توسط یک ارتباط ریلی سریع السیر برای سال ها مطرح بوده است. عدم وجود پول نقد همواره…