جدیدترین مطالب قعطی اینترنت

شائبه هایی مبنی بر اینکه دونالد ترامپ میخواهد اینترنت آمریکا را به طور سراسری قطع کند ، پیش دستی برخی سناتورهای ایلات متحده را در پی داشته است.