جدیدترین مطالب قمر تیتان سیاره زحل

دانشمندان در حال کار روی ماموریت کاسینی ناسا توانسته‌اند مرتفع‌ترین نقطه را در قمر تیتان سیاره زحل شناسایی کنند. بلندترین قله این قمر 3.3 کیلومتر ارتفاع داشته و درون سه‌گانه‌ای از برجستگی‌های کوهستانی موسوم به کوهستان Mithrim شناسایی شده است. دانشمندان دریافتند که همه قله‌های بلند تیتان حدود سه کیلومتر ارتفاع دارند. این تحقیق از…