جدیدترین مطالب قمر فوبوس

دانشمندان پیش‌بینی کرده‌اند، قمر فوبوس، در ادامه چرخه خود، به حلقه مریخ تبدیل می‌شود. بااین‌حال، یافته‌های مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد، قمر فوبوس، برای نخستین بار نیست که نابود می‌شود و احتمالا آخرین بار هم نخواهد بود. قمر فوبوس مانند دیگر قمر مریخ، دیموس که هر دو قمرهای کوچکی به شکل سیب‌زمینی هستند، مدت‌هاست، ذهن دانشمندان…

مدارگرد ردیاب گاز سازمان فضایی اروپا (اسا) نخستین مشاهدات خود از فوبوس، بزرگ ترین قمر مریخ را به زمین ارسال کرد. مدارگرد ردیاب گاز بخشی از برنامه اگزومارس آژانس فضایی اروپا است که روز 19 اکتبر به مریخ رسید و به خوبی در مدار بیضوی اطراف سیاره سرخ قرار گرفت. به گفته آژانس فضایی اروپا،…