جدیدترین مطالب قیمت پژو 2008 در ایران

وزیر صنعت بدون اشاره به قیمت نهایی پژو 2008 گفت مبلغ پیش پرداخت 60 میلیون تومانی به منزله دریافت 50 درصد قیمت نهایی نیست. محمدرضا نعمت زاده در نمایشگاه بین المللی صنایع کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی در پاسخ به سوال یک خبرنگاه افزود: درباره قیمت نهایی پژو 2008 نمی شود الان چیزی گفت اما…