جدیدترین مطالب لوکزامبورگ

پارلمان لوکزامبورگ با اکثریت قاطع آرا، رأی به تصویب قانون استخراج سیارکی داد. این قانون به شرکت‌های فضایی امکان استخراج مواد معدنی از اجرام فضایی را می‌دهد. این کشور اروپایی از سال 2016 مشغول رسیدگی به این قانون بود، قرار بود، این قانون از اوایل سال جاری اجرایی شود، اما درروند رسیدگی به آن تأخیرهای…

شرکت های خصوصی آمریکایی مجاز به استخراج معدنی در فضا و سیارک ها هستند؛ اما در این مورد، هنوز تکلیف کشورهای اروپایی مشخص نیست. شاید نیاز باشد، در این مورد تمهیدات جدیدی در قوانین جاری کشورها و همچنین معاهدات بین المللی (به طور مثال، معاهده فضایی ماورای جو -1962) اندیشیده شود. لوکزامبورگ (کشوری که دارای…