جدیدترین مطالب لیست ثروتمندترین افراد جهان

لیست ثروتمندترین افراد جهان هر ساله در ماه مارس منتشر می‌شود. ولی از سال ۲۰۰۲ تصمیم گرفته شد که فهرست و دارایی افراد، به صورت روزانه محاسبه و به‌روز گردد. در این نوشته به معرفی 30 تن از ثروتمندترین افراد دنیا در سال 2017 خواهیم پرداخت.

دیگر از دیدن نام بیل گیتس در صدر لیست ثروتمندترین افراد دنیا شگفت زده نخواهیم شد و این بار نیز نوبت این شده است که به عنوان ثروتمندترین فرد در دنیای تکنولوژی شناخته شود. نتایج بررسی مجله فوربس (Forbes) روز چهارشنبه منتشر شد و یکی از نکات جالبی که در این لیست به چشم می…