جدیدترین مطالب مأموریت هواپیمای فضایی X-37B

به نظر می رسد، در آینده ای محتمل، آسمان مملو از هواپیماهای بدون سرنشین پر سر وصدا شود. ناسا اعلام کرد که برنامه هایی برای ساخت یک هواپیمای مافوق صوت دارد. ناسا به بلومبرگ گفته است که ماه اوت ساخت مدل آزمایشی هواپیمای مافوق صوت خود را آغاز می کند. ناسا ماه گذشته نمونه آزمایشی…

 X-37B، هواپیمای فضایی نیروی هوایی ایالات‌متحده، تنها هشت روز تا رسیدن به رکورد  بیشترین گردش در مدار زمین فاصله دارد. اگر این هواپیمای فضایی رباتیک، تا 25 مارس به مأموریت خود ادامه دهد، در آن زمان مدت مأموریت مخفی‌اش به 674 روز خواهد رسید. ارتش ایالات‌متحده از ۲۰ ماه مه سال ۲۰۱۵، هواپیمای فضایی رباتیک…