جدیدترین مطالب مائوریتیا

به نظر می رسد، کشف قاره های ناشناخته در بین دانشمندان تبدیل به روندی معمول شده باشد؟! دانشمندان هفته گذشته خبر از کشف شواهدی از یک قاره گم شده به نام مائوریتیا دادند و حال محققان می گویند، وجود قاره زیلندیا (Zealandia) را به اثبات رسانده اند، قاره ای که گفته می شود به بزرگی حدود دو…

به همان اندازه که اطلاعات زیادی درباره‌ شکل‌ گیری قاره ها بدست آمده، واضح است که چیزهای زیادی هم کشف نشده باقی مانده و دانستنی‌های زیادی در این زمینه برای یادگیری وجود دارد. هم اکنون محققان می‌گویند، قاره‌ باستانی و گمشده‌ای با نام موریشا (Mauritia) وجود دارد. در برخی منابع نام این قاره را مائوریتیا نیز…