جدیدترین مطالب مارشال

شرکت بریتانیایی مارشال (Marshall) برای نمایشگاه IFA 2017 برلین، با استفاده از سیستم Multi-Room Audio (چیدمان چندگانه و مجزا در محیط با استفاده از یک واخد پخش مرکزی)، اسپیکرهای خود را ارتقا داده و مجهز به سیستم Multi Room Audio نموده است.

اگر شما تا کنون برای خرید یک مجموعه پخش موسیقی و یا یک هدفون هزینه زیادی را متحمل شده اید و یا در نظر دارید پول باد آورده ای را برای آن خرج کنید، باید با تقویت کننده مارشال و کیفیت موثر آن در پخش عالی صداهای ضعیف آشنا شوید. آخرین نسخه آماده آن به…