جدیدترین مطالب ماشین خود مختار

ماه گذشته ما در یافتیم که گوگل در حال برنامه ریزی برای گسترش پروژه خودرو کوچک بدون سرنشین خود، در شهر آستین، تگزاس است. امروز، این شرکت اعلام کرد که مرحله جدیدی از این پروژه در حال حاضر در جریان می باشد. چند وسیله نقلیه نمونه این شرکت هم اکنون در خیابان های آستین در حال…

سازنده سری گوشی های آیفون، اپل، بر اساس بررسی های انجام شده بر روی اسنادی توسط روزنامه انگلیسی گاردین (The Guardian)، طی یک گزارشی در روز جمعه اذعان داشت که شایعاتِ یک ساله مبنی بر ماشین اپل (Apple Car) درست می باشد. در این گزارش ادعا شده است که اپل به دنبال مکانی مخفی نزدیک…