جدیدترین مطالب ماشین سوخت هیدروژنی لکسوس

شاید عجیب به نظر برسد که بسیاری از خودروسازان در حال توسعه ی ماشین سوخت هیدروژنی هستند. بسیاری از مردم جهان از وجود این تکنولوژی باخبر نیستند؛ و با توجه به زیرساخت های موجود، ماشین های الکتریکی منطقی تر به نظر می رسند. برای مثال، در حال حاضر 12131 ایستگاه شارژ الکتریکی در ایالات متحده…

خودروسازان بزرگ برنامه ی ماشین های سوخت هیدروژنی خود را عملی می کنند. شاید عجیب به نظر برسد که تعداد زیادی از خودروسازان بزرگ به سمت ماشین های سوخت هیدروژنی رو آورده اند. بسیاری از افراد از تکنولوژی ماشین های سوخت هیدروژنی هیدروژنی مطلع نیستند، و از نقطه نظر مسائل زیر ساختی این پروژه، ماشین…