جدیدترین مطالب ماشین های بدون سرنشین

کمپانی بایدو (Baidu) به شدت در حال تلاش است تا بتواند برابر با تکنولوژی اتومبیل های خودران گوگل حرکت کند. این شرکت اخیراً توانست اتومبیل های BMW سری 3 و اصلاح شده را در مجموعه ای از آزمون های سخت و کاملا خودمختار در جاده های واقعی آزمایش کند. اتومبیل چینی خودران گوگل توانست از…

اکثر تحقیقات نشان می دهند که خودروهای خودران موجب امنیت بیشتر برای جوامع بشری خواهد بود و یک مطالعه جدید دیگر مربوط به پژوهشکده حمل و نقل میشیگان نیز چنین ایده ای دارد. این مطالعه درباره میزان تصادفات با خودروهای خودران و غیرخودران بوده است که چنین نتیجه ای به دنبال داشت. در حالی که…

ماشین های بدون سرنشین ممکن است در آینده بسیار فراوان باشند، اما در حال حاضر نیز روی جاده های عمومی در حال رانندگی هستند. به همین دلیل در یک اتفاق به نوبه ی خود مهم، مقامات کالیفرنیا با انتشار گزارش هایی مبنی بر حوادثی که این خودروها در آنها دخیل بوده اند، موافقت کردند. در…