جدیدترین مطالب ماشین گوگل

ماه گذشته ما در یافتیم که گوگل در حال برنامه ریزی برای گسترش پروژه خودرو کوچک بدون سرنشین خود، در شهر آستین، تگزاس است. امروز، این شرکت اعلام کرد که مرحله جدیدی از این پروژه در حال حاضر در جریان می باشد. چند وسیله نقلیه نمونه این شرکت هم اکنون در خیابان های آستین در حال…

ماشین های بدون سرنشین ممکن است در آینده بسیار فراوان باشند، اما در حال حاضر نیز روی جاده های عمومی در حال رانندگی هستند. به همین دلیل در یک اتفاق به نوبه ی خود مهم، مقامات کالیفرنیا با انتشار گزارش هایی مبنی بر حوادثی که این خودروها در آنها دخیل بوده اند، موافقت کردند. در…

ماشین بدون سرنشین گوگل (Google Self-Driving Car) یکی از پروژه های گوگل می باشد که شامل تکنولوژیِ توسعه یافته ای برای ماشین های خود مختار، عمدتاً بر روی ماشین های الکتریکی، می باشد. نرم افزار تامین انرژی گوگل شوفرِ (راننده) گوگل (Google Chauffer) نامیده می شود. این نوشته در کنار هر ماشینی نوشته شده باشد…