جدیدترین مطالب مالیات بر ارزش افزوده

چندی پیش خبرهایی در مورد غیرقابل فروش بودن پژو 301 منتشر شد. دلیل اصلی این امر عدم تعریف نرخ مالیات فروش پژو 301 بر روی سیستم دفاتر اسناد رسمی بود. این مسئله باعث شده بود تا نقل و انتقال این خودرو در دفترخانه‌ها امکان پذیر نباشد. چون برای این خودرو مالیات در نظر گرفته نشده…

این روزها قوانین مالیاتی را می توان اصلی ترین چالش پیش روی کارآفرینان جوان کشورمان دانست؛ قوانین مالیاتی از جنس ارزش افزوده که باعث شده در فضای کسب و کارهای اینترنتی غوغایی برپا شود. این قوانین بیان می کنند که کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی از تاریخ دریافت نماد، مشمول پرداخت مالیات…