جدیدترین مطالب ماموریت نهایی کاسینی

چهارشنبه هفته گذشته، کاوشگر کاسینی ناسا اولین مانور از 22 مانور شیرجه در حلقه های زحل را انجام داد. تاکنون هیچ فضاپیمای دیگری قادر نبوده در چنین موقعیتی بین حلقه های یخی و ذرات گرد و غبار کیهانی قرار گیرد. روز چهارشنبه 26 آوریل، کاوشگر کاسینی با سرعت 110 هزار کیلومتر در ساعت در شکافی…

کاسینی به پایان ماموریت های دوازده ساله اش نزدیک شد. فضاپیمای کاسینی ناسا از سال 2004 تاکنون تصاویر جذاب و همچنین نمونه هایی از زحل و اجرام فضایی پیرامونش جمع آوری کرده بود. حال این فضاپیما به مرحله نهایی ماموریت خود رسیده است. کاسینی از 30 نوامبر (دیروز) تا 22 آوریل (2 اردیبهشت) سال آینده،…