جدیدترین مطالب ماموریت OTV-4

ماموریت رکورد شکن هواپیمای فضایی X-37B نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا، در نهایت به پایان رسید. این هواپیمای رباتیک روز گذشته، پس از گذراندن 718 روز در مدار زمین، در فرودگاه تداراکاتی فرود شاتل در مرکز فضایی کندی ناسا، فلوریدا فرود آمد. این اولین فرود در فرودگاه تداراکاتی پس از ماموریت نهایی شاتل فضایی اندرو…

ارتش ایالات متحده از 20 ماه مه سال 2015، هواپیمای فضایی رباتیک X-37B را برای انجام چهارمین ماموریت فوق سری به مدار زمین فرستاد. حال با گذشت بیش از 500 روز، این هواپیمای بدون سرنشین خورشیدی هنوز هم در مدار زمین است و هیچ اطلاع دقیقی در مورد مدت این ماموریت و دلیل آن در…