جدیدترین مطالب مانور گذر نزدیک

فضاپیمای جونو ناسا با پنجمین مانور گذر نزدیک خود به نزدیکی غول گازی مشتری رسید. ناسا اعلام کرد، فضاپیمای جونو روز 27 مارس (7 فروردین)، به فاصله 4400 کیلومتری سطح سیاره مشتری رسیده است. در این مانور گذر نزدیک، همه هشت ابزار علمی فضاپیما به کار افتاده‌اند و داده‌هایی از جو، گرانش و میدان‌های الکترومغناطیسی…

تنها حدود شش ماه تا پایان ماموریت تاریخی کاسینی باقی مانده است و همانطور که کاسینی به پایان ماموریتش نزدیک و نزدیک تر می شود، ناسا، آخرین داده های فضاپیمای کاسینی از سیاره زحل را دریافت می کند. فضاپیمای کاسینی در طول آخرین دقایق ماموریتش، تا لحظه ای که آخرین سیگنال هایش قطع شوند، اطلاعات…