جدیدترین مطالب ماه آبی

ماه آبی (Blue Moon) پدیده‌ای نسبتا کمیاب است. در تعریف ماه آبی به ظهور یک ماه کامل اضافی در یک دوره مشخص اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر پدیده بلو مون از ظهور ۴ قرص کامل ماه در یک فصل حکایت می‌کند.

در اولین ساعات غروب فردا شب (۲۴ آبان)، شاهد یکی از بزرگترین و نزدیک ترین ابرماه های قرن خواهیم بود. این ابرماه 14 درصد بزرگتر و 30 درصد درخشان تر به نظر می رسد. همچنین این ابر ماه نزدیک ترین فاصله ماه به زمین از سال 1948 است. این پدیده شگفت نجومی دوباره تا سال 2033…

روز 14 نوامبر (24 آبان)، یک رخداد نادر نجومی رخ خواهد داد. در این روز، ماه به نزدیک ترین فاصله خود به زمین در طول 70 سال اخیر خواهد رسید. پدیده ابرماه، زمانی رخ می دهد که ماه کامل به نزدیک ترین فاصله اش به زمین می رسد و کمی بزرگتر و درخشان تر از…