کاهش درآمدهای ایرانسل، شاتل و مبین‌نت در نتیجه فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی، ممکن است این شرکت‌های را به ورطه ورشکشتگی بیندازد.