جدیدترین مطالب مترجم زبان اسکایپ

در اوایل این ماه، مایکروسافت اسکایپ برای وب ، یک نسخه از ابزار ارتباطی خود را که می توان به راحتی آن را با ورود به Skype.com دید اعلان کرد. این به دنبال اعلان قبلی مِن باب ارتقاء اسکایپ برای ادغام در Outlook.com، است اما دسترسی جدید به وب اجازه می دهد تا مردم از…

پیش نمایش مترجم زبان اسکایپ ، مترجم همه زبان هایِ مایکروسافت، از ماه نوامبر در یک پیش نمایش بسته قرار داشت اما حالا سازندگان نرم افزار در نهایت نسخه آزمایشی بتا را برای همگان در دسترس قرار دادند. کاربران هم اکنون می توانند که ثبت نام کردن و فرایندهای طولانی این چنینی را رد کرده و…