جدیدترین مطالب مترو

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که صدای آمدن قطار در ایستگاه مترو را شنیده اید و قصد دارید به سرعت کارت اعتباری مترو خود را بر روی دستگاه قرار داده و سریعا خود را به مترو برسانید، اما به ناگاه متوجه می شوید که شارژ کارت مترویتان تمام شده و صف طولانی شارژ…