جدیدترین مطالب محدویت های ترافیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی خسروآبادی، مدیر کل میراث فرهنگی و دفتر سازمان گردشگری تهران، رسما از گردشگرانی که به قصد بازدید از جاذبه های فرهنگی و طبیعی در این چند روز به تهران سفر می کنند، عذر خواهی کرد. وی گفت: ” آلودگی هوای تهران موجب شده تصویری که گردشگران خارجی بعد از ورود…