جدیدترین مطالب محمدجوادآذری جهرمی

محمدجواد آذری‌جهرمی مدیر 35 ساله شرکت زیرساخت و جوان ترین فرد کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم است. وی در طی مصاحبه‌ی خود، درباره مدل مدیریتش در شرکت زیرساخت و برنامه‌ پیشنهادیش برای اداره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) در دولت صحبت نمود و در انتها نیز به بحث فیلترینگ و نوع نگاهش به این موضوع…