جدیدترین مطالب مخابرات ایران

طبق اطلاعات منتشر شده از منابع معتبر داخلی، شرکت مخابرات ایران پس از چندین سال در اختیار بودن و مالکیت سازمان خصوصی سازی ایران، حالا به دلایل مالی دوباره به سهامی دولتی بازگشته است. اینترنت و کیفیت مخابرات که قرار بود با خصوصی سازی بهتر شود، علاوه بر عدم کیفیت و گرانی، حالا دچار دورانی…