جدیدترین مطالب مدارگرد پیگیری گاز

رادیوی الکترای ناسا که بر روی مدارگرد پیگیری گاز (TGO) آژانس فضایی اروپا قرار دارد، نخستین تست مخابره خود را پشت سر گذاشت. در این آزمایش، داده های مریخ نورد آپورچونیتی و کریاسیتی به رادیو منتقل و سپس با موفقیت به زمین مخابره شدند. ناسا می گوید، این موجب تقویت شبکه های مخابراتی بین المللی…

ماموریت اگزوماس شاید کاوشگر شیاپارلی را از دست داده باشد اما ماموریت اصلیش هنوز شکست نخورده، چراکه مدارگرد پیگیری گاز (TGO) اگزومارس به خوبی کار می کند. این کاوشگر از 20 تا 28 نوامبر طی دو مدارگردی ابزارها و دوربین هایش را آزمایش کرده است. از آن جایی که هدف اصلی مدارگرد پیگیری گاز نظارت بر…