ایجاد مدرسه مجازی ایرانی برای جاماندگان از تحصیل و دانش‌آموزان ایرانی که مقیم خارج از کشور هستند انجام می‌گیرد. اما هدف از این مدرسه چیست؟