جدیدترین مطالب مدل ایکس

در گزارش Code Conference از ایلان ماسک سوال شد که آیا تسلا با توجه به سابقه ی تاخیرش می تواند مدل ۳ را در تاریخ مقرر تحویل دهد یا خیر. ایلان ماسک به این موضوع اشاره کرد که طراحی این اتومبیل رو به اتمام است و در بازه ی زمانی ۶ هفته ای –کمتر یا…

ماشین های سوخت هیدروژنی به عنوان ماشین های پاک تر، و روش کارامد مداوم تری روی کار آمدند. هوندا برنامه ی فروش هوندا کلریتی Clarity را در کالیفرنیا تا اواخر سال 2016 آغاز خواهد کرد. تویوتا هم در این میان با بیشترین سابقه در زمینه ی ماشین های سوخت هیدروژنی، در حال گسترش تویوتا میرای…