جدیدترین مطالب مدل شبیه سازی

شبیه سازی جنگ ایران و آمریکا در سال 2002 توسط ستاد مشترک ارتش ایالات متحده انجام شد. در ادامه، به بررسی نتیجه رویارویی نظامی ایران و آمریکا در این شبیه سازی خواهیم پرداخت.

اگر شما بخواهید روی اثرات مواد مخدر مطالعه داشته باشید و یا پیوند روی مغز را و بدون انجام این اعمال بر روی مغز واقعی ببینید، قاعده این است که نیازمند ساخت یک مدل کوچک شبیه سازی شده با استفاده از ریز الکترونیک ها می باشید. شاید به نظر برسد عملی کردن ساخت مدل مغز…