جدیدترین مطالب مدیریت زمان و افزایش بهره وری

اپلیکیشن های افزایش بهره وری در مدیریت زمان و کارها به شما کمک می کنند؛ در این مقاله به معرفی اپلیکیشن هایی که برای افزایش بهره وری طراحی شده اند، می پردازیم؛ با تکراتو همراه شوید.

در ادامه به معرفی 25 عادت رفتاری خوب می پردازیم که می تواند مسیر زندگی ما را تغییر دهد. ما انسان ها از مجموعه ی عادت های رفتاریمان تشکیل شده ایم. هر چیری که به آن فکر می کنیم، انجام می دهیم و یا می گوییم، در نتیجه ی عادت هایی است که در طول…

اگر شما بتوانید این 4 زمان تلف شده را مدیریت کرده و به خود برگردانید، از این که می توانید چه قدر بیشتر به کارهای تان برسید، شگفت زده خواهید شد. در این مقاله نحوه مدیریت زمان و افزایش بهره وری با جلوگیری از هدر رفتن این 4 زمان را برای شما توضیح می‌ دهیم. با…