جدیدترین مطالب مدیر عامل گوگل

اخیرا گروهی از هکرها توانستند به حساب Quora مدیرعامل گوگل راه یابند؛ آنها از این طریق به حساب توییتر او نیز دسترسی داشته و به جای او پست گذاشتند. “ما فقط داریم امنیت شما را می سنجیم”؛ این توییتی بود که هکر ها به جای ساندار پیچای منتشر کرده و در آن به پستی که…

مدیر عامل گوگل سوندار پیچای: اجازه ندهید که ترس باعث شکست ارزش های ما شود به لطف اظهارات دونالد ترامپ، اخیرا موجی در رسانه ها به راه افتاده است که مبنی بر عدم وجود افراد مسلمان در آمریکا می باشد. اما در محیط کسب و کاری این موج در جهت عکس هدایت می شود. مدیر…