جدیدترین مطالب مرگ بزرگ

دوره تریاس، زمان سختی برای بقا روی زمین بوده است. البته نه‌فقط به این دلیل که یکی از دوره‌های دایناسورها محسوب می‌شده است. این دوره 251 تا 199 سال پیش روی‌داده و با برخی از رویدادهای انقراض همراه بوده و در این دوره، سطوح کربن موجود در جو زمین به‌طور غیرطبیعی بالا رفته است. درنتیجه،…

مطالعه ای جدید نشان می دهد، انقراض پرمین تریاسه، بزرگترین انقراضی که در دنیا رخ داده، به آن بزرگی که تصور می کردیم، نبوده است. محاسبات استیون استنلی از دانشگاه هاوایی، انقراض عظیم 90 تا 96 درصدی تمام گونه ها را به حدود 81 درصد کاهش داده است. اما بدیهی است که این رویداد با…