جدیدترین مطالب مزرعه ی انرژی خورشیدی

برای داشتن بالاترین بهره وری، مزرعه های انرژی خورشیدی به آسمان منتقل می شوند. مزرعه های انرژی خورشیدی در چند روز اخیر در صدر اخبار بوده اند. با افزایش بازده آنها، انرژی خورشیدی روز به روز از محبوبیت بیشتری برخوردار می شود. جذب حداکثری انرژی خورشید، با یک راه حل فتوولتائیک جدید امکان پذیر خواهد…

به دلیل نگرانی مردم، برنامه ی تاسیس مزرعه ی انرژی خورشیدی لغو شد. مردم شهر وودلند در کارولینای شمالی، نگرانی و عدم اعتماد خود را در مورد برنامه ی تاسیس مزرعه ی انرژی خورشیدی شرکت Strata solar در 258 مایلی آزاد راه اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری رونوک چووان، در جلسه ی شورای شهر وودلند، یکی…