جدیدترین مطالب مسدودکننده تبلیغات

ادبلاک پلاس سرویس جدیدی را راه‌اندازی کرده که …، تبلیغات بیشتری را در صفحه‌نمایش شما قرار می‌دهد! به‌جای حذف همیشگی همه آگهی‌ها از اینترنت، ادبلاک پلاس امیدوار است تبلیغ‌های خوب را که کوچک‌تر، زیرکانه‌تر و از لحاظ نظری کم آزارتر هستند را جایگزین تبلیغ‌های بد و آزاردهنده کند؛ هر چیزی که بسیار بزرگ، بسیار زشت…