جدیدترین مطالب مشاغل

آیا می دانید هوش مصنوعی می تواند شغل فعلی شما را تسخیر کند؟ به طور مثال در حوزه ی طراحی وب، مشتریان می توانند دقیقا تعیین کنند که وب سایت آنها چه ظاهری داشته باشد، فانتری و رنگار رنگ و یا حرفه ای و رسمی باشد. هوش مصنوعی به شما این امکان را می دهد…

تغییرات مشاغل و استخدام تا سال 2020 توسط مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. بازار کار سریع تر از آنچه شما متوجه باشید، در حال تغییر است. با توجه به گزارشی که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است، تغییرات جمعیتی و پیشرفت های تکنولوژیکی ممکن است به از دست دادن 5 میلیون شغل خالص…