جدیدترین مطالب مصرف برق

بررسی‌های مربوط به پرمصرف ترین لحظات برقی شهریورماه 96 ، یعنی ششمین ماه سال نشان از می‌دهد که پیک مصرف روزانه بر شبانه پیشی گرفته است. دلیل این امر را در این ماه می‌توان استفاده از وسایل سرمایشی در میانه روز دانست.

به دلیل افزایش دمای هوا، در چند روز اخیر شاهد افزایش مصرف برق بودیم و کشور به این دلیل در وضعیت قرمز قرار داشت. اما در طی روزهای اخیر دوباره شاهد کاهش مصرف برق بودیم. بار دیگر پیک بار پس از ۵ روز پرمصرف به زیر ۵۲ هزار مگاوات بازگشت. البته باید گفت که هنوز…

رکورد مصرف برق در ایران با ثبت مصرف لحظه ای ۵۵ هزار و ۴۴۲ مگاوات شکسته شد. در پی گرمای شدید هوا میزان مصرف برق در روز چهاردهم تیرماه سال جاری بی سابقه بود و میزان مصرف 55 هزار و 364 مگاوات رقم خورده بود. این میزان، یک رکورد بی سابقه در مصرف لحظه‌ای برق…

در روز گذشته پیک مصرف برق در ساعت 21 و 39 دقیقه به ‌میزان 48 هزار و 854 مگاوات رقم خورده بود که در کمتر از 17 ساعت، شاهد افزایش بیش از 6 هزار مگاواتی مصرف برق بودیم. این رکورد عجیب و افزایش بی‌سابقه‌ در رشد مصرف برق که امروز شاهد آن بودیم به‌ دلیل…

صفحه 4 از 4