جدیدترین مطالب مصر باستان

باستان شناسان مصری کشف نادری را انجام داده‌اند. آنها موفق به پیدا کردن یک تابوت بزرگ از جنس گرانیت سیاه شده‌اند که گفته می‌شود، بزرگترین تابوت سنگی است که تاکنون در اسکندریه مصر کشف شده و به نظر می‌رسد که پس از انجام تدفین در 2 هزار سال قبل، هنوز دست نخورده باقی مانده است.

باستان شناسان برای اولین بار موفق به کشف یک باغ تدفین 4000 ساله در مصر شدند. باستان شناسان می گویند، روحانیان باستانی بر این باور بودند که گیاهان به مردگان در زندگی پس از مرگ یاری می رسانند. باستان شناسان مدت هاست که در مورد وجود این باغ های باستانی گمانه زنی می می کنند،…