جدیدترین مطالب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نهادی دولتی و ایرانی است که به ‌طور مستقیم زیر نظر رئیس‌جمهور در حال انجام وظیفه است، اما خدمات ارائه شده توسط معاونت علمی و فناوری شامل چه مواردی است و چگونه می‌توان با آن ارتباط برقرار کرد؟

مهم ترین اخبار روز تکنولوژی ایران را در ایراتک بخوانید. مهم ترین سرفصل های علمی و فناوری ایران در ایراتک امروز: • اینترنت با تفکیک نرخ پهنای باند داخلی از خارجی، ارزان شد • انفجار لوله گاز در شهران خطوط موبایل غرب را قطع و به خطوط تلفن ثابت خسارت وارد کرد • معاونت علمی…