جدیدترین مطالب معماری در سینما

اصولا کارگردانی در عرصه های مختلف از تئاتر تا تلویزیون و سینما ، امری بسیار دشوار و پیچیده است و هر کارگردان برای خلق اثر هنری خود علاوه بر دارا بودن  ذوق و قریحه هنری و دانش تخصصی در زمینه کارگردانی، می بایست از دانش و علوم دیگر نیز آگاهی و اطلاعات نسبی داشته باشد….

سینما هنری است که برای حیات خود به دیگر هنرها نیاز مبرم داشته، حال به هنری بیشتر و به هنری کمتر، اما این نیاز همواره وجود داشته و ما در طول تاریخ سینما این ارتباط را بصورت یک سویه و یا دو سویه شاهد بوده ایم. به عنوان مثال نقاشی و طراحی، خط و خوشنویسی،…