جدیدترین مطالب مغز

آیا هوای تابستان شما را هم بی‌حال می‌کند؟ تحقیقات جدید نشان می‌دهد که گرما فعالیت مغز را کندتر می‌کند. محققان اعلام کرده‌اند که گرما به نحوی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد که تصور نمی‌کردیم. این مطالعات جدید می‌گوید که گرما عملکرد مغز را مختل کرده و انجام عملیات ریاضیاتی را دشوارتر کند.

خرد عام می گوید که رویارویی با ترس ها راه خوبی برای فائق آمدن بر آنهاست و در واقع صور مختلف درمان ترس، بر همین اساس استوار است. ولی با ترکیب هوش مصنوعی (AI) و علوم عصبی، تیم بین المللی پژوهشگران به راهی دست یافتند تا ترس هایی خاص را از ذهن حذف کنند، آن هم…

دانشمندان درباره مرد فرانسوی که 90 درصد مغز خود را از دست داده و در عین حال زندگی عادی و نرمالی دارد، مات و مبهوت مانده اند. . یک مرد فرانسوی با وجود اینکه 90 درصد از مغز خود را از دست داده اما با این حال زندگی نرمال و سالمی را پشت سر می…

فرهنگ عامه ما را متقاعد کرده است که مغز به دو نیمه تقسیم می شود. بله همینطور است مغز به دو بخش تقسیم شده، ولی نه آنگونه که شما فکر می کنید، نیم کره ی چپ و راست مغز وجود ندارد. اگر شما فرد هنری و تخیلی هستید، ممکن است تصور کنید که نیم کره راست مغزتان…

برای اولین بار کنترل ذهنی ماشین توسط پژوهشگران چینی در بندر تیانجین (Tianjin) واقع در شمال شرقی این کشور انجام شد. محققان چینی می گویند این اولین خودرویی است که برای رانندگی با آن به چیزی جز قدرت مغز نیازی نیست. به کمک این ابزار پوشیدنی که می تواند سیگنال های مغزی را بخواند، راننده…

مساله ی مرگ برای هیچ کس خوشایند نیست. یگ گروه جدید به نام هام هیومی معتقد است که با انتقال ضمیر هوشیار انسان به یک بدن مصنوعی  می تواند این مشکل را حل کند. این موضوع کمی تخیلی به نظر می رسد، با توجه به اینکه هیچ کدام از تکنولوژی های مورد نیاز برای اجرای…

دانشمندان دانشگاه کیس وسترن رزرو (Case Western Reserve Univerity) موفق شدند که با استفاده از الکترونیک به یک مرد فلج توانایی حرکت بازو و دست را داده اند. این آزمایش ها اولین بار است که سیگنال های جمع آوری شده در مغز را برای بازگرداندن توانایی حرکت، به الکترودهای واقع در بازوی شخص ارسال شده…