جدیدترین مطالب مغز

آزمایش موفق رابط مغز و کامپیوتر در چین برگ برنده چشم‌بادامی‌ها در رقابت تنگاتنگ با تکنولوژی آمریکایی‌ها خواهد شد. آیا نورالینک جایگاه خود را متزلزل می‌بیند؟

آیا هوای تابستان شما را هم بی‌حال می‌کند؟ تحقیقات جدید نشان می‌دهد که گرما فعالیت مغز را کندتر می‌کند. محققان اعلام کرده‌اند که گرما به نحوی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد که تصور نمی‌کردیم. این مطالعات جدید می‌گوید که گرما عملکرد مغز را مختل کرده و انجام عملیات ریاضیاتی را دشوارتر کند.

خرد عام می گوید که رویارویی با ترس ها راه خوبی برای فائق آمدن بر آنهاست و در واقع صور مختلف درمان ترس، بر همین اساس استوار است. ولی با ترکیب هوش مصنوعی (AI) و علوم عصبی، تیم بین المللی پژوهشگران به راهی دست یافتند تا ترس هایی خاص را از ذهن حذف کنند، آن هم…

دانشمندان درباره مرد فرانسوی که 90 درصد مغز خود را از دست داده و در عین حال زندگی عادی و نرمالی دارد، مات و مبهوت مانده اند. . یک مرد فرانسوی با وجود اینکه 90 درصد از مغز خود را از دست داده اما با این حال زندگی نرمال و سالمی را پشت سر می…

صفحه 1 از 2