جدیدترین مطالب مقایسه ساعت های هوشمند

امروزه اگرچه ساعت های هوشمند، یکی از محصولات ضروری به حساب نمی آیند اما اکثر مردم یا یکی از این ساعت ها را دارا می باشند و یا حداقل از وجود آنها آگاه هستند و شاید قصد خرید آن را هم داشته باشند. ما در این مقاله می خواهیم بهترین ساعت های هوشمند سال ۲۰۱۵…

بزرگترین نمایشگاه تکنولوژی اروپا در سال جاری – نمایشگاه IFA برلین – برایمان رونمایی های جذابی از ساعت های هوشمند جدید به همراه آورده اند. ساعاتی پیش، بهترین ساعت های هوشمند جدیدی که در نمایشگاه IFA برلین معرفی شده اند را بیان کرده و توضیحاتی راجع به هرکدام دادیم، در این جا سعی داریم که…