جدیدترین مطالب منابع تجدید پذیر

گوگل اعلام کرده است که برق تولیدی از منابع تجدید پذیر که توسط این شرکت تامین می شود بیش از نیاز خود گوگل به عنوان یک کمپانی تجاری است. به گزارش تکراتو، برنامه بزرگترین موتور جستجوی دنیا برای تامین نیازهای خود به انرژی از طریق منابع تجدید پذیر از اوایل سال ۲۰۱۷ آغاز شده است….

بر کسی پوشیده نیست که این اپل مسئولیت و ضمانت انرژی خود را جدی می گیرد. در حال حاضر درصد زیادی از ساختار انرژی ها از طریق منابع تجدید پذیر، بدست می آید، اما اطمینان حاصل کردن از اینکه که امکانات تولید آنها نیز در راستای انرژی پاک می باشد، آسان نیست، به خصوص هنگامی…